Praktik çalışma №3

Əgər siz Ramazan ərzində Quranı tamamilə oxumaq istəyirsinizsə, onda gündə bir cüz oxumaq lazım gələcək. "Cüz" (ərəbcə - جزء) - Quranın otuzda bir hissəsidir. Bir cüzdə 20-yə yaxın səhifə var. Bundan başqa, siz öz oxuma sürətinizə əsasən şəxsi planınızı tərtib edə bilərsiniz. Aşağıdakı cədvəli nümunə olaraq götürə bilərsiniz.

План чтения Корана.pdf