Bəzi gün və ayların digərlərindən üstün olmasının hikməti. Ramazan ayının üstünlükləri

Bəzi gün və ayların digərlərindən üstün olmasının hikməti. Ramazan ayının üstünlükləri