Durma zamanı sonluğu sükunlu ه hərfinə çevrilən sözlər

Əgər söz ة hərfi ilə bitirsə, durma zamanı onu sükunlu ه hərfi ilə əvəz etmək lazımdır.