Başlayanlar üçün təcvid

ل hərfi müəyyən artikldə

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Qəməri hərf ‎ل‎

Qəməri hərfi ‎ل‎ yazılır və tələffüz olunur amma növbəti hərf ikiləşmir. Bu ‎ل‎ hərfindən sonra 14 qəməri hərf gələrkən baş verir. Qəməri hərflər bunlardır:

Bu bölümdə siz öyrənəcəksiniz:

  • Qəməri ‎ل‎ hərfi ilə əlaqəli qaydalar
  • Qəməri hərflər
  • Qəməri ‎ل‎ hərfinin əlamətləri *Ayə və sözlərin oxunması ilə qaydaların təcrübədə tətbiqi.
Şəms hərfi ‎ل‎

Bu dərsdə siz müəyyən artikldə şəms hərfi ‎ل‎ -i öyrənəcəksiniz. Şəms ‎ل‎ yazılır və amma tələffüz olunmur, növbəti hərf isə ikiləşir. Bu ‎ل‎ hərfindən sonra 14 şəmsi hərf gələrkən baş verir.

Bu bölümdə siz öyrənəcəksiniz:

  • Şəms ‎ل‎ hərfi ilə əlaqəli qaydalar
  • Şəms hərflər
  • Şəms ‎ل‎ hərfinin əlamətləri
  • Qaydaların təcrübədə tətbiqi.
Allah (‎ٱللَّهُ‎ ) sözü. ‎ل‎ hərfinin qalınlıq və incəliyi.

Bu bölümdə Allah ‎ٱللَّهُ‎ sözünün yazılış və tələffüz xüsusiyyətlərini, həmçinin bu sözdəki ‎ل‎ hərfinin incə və ya qalın tələffüzünü öyrənəcəyik. Bütün nəzəri biliklər ətraflı izah edilən praktik nümunələrlə möhkəmləndiriləcək.