Müqəddəs Quranı azərbaycan dilində sözbəsöz tərcüməsi başlandı