د ذ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə biz bir daha د ذ hərflərinin yazılışındakı bənzərliyə diqqət verəcəyik. Tələbələr ilk mərhələlərdə bu hərfləri qarışdırır. Bu dərs sizə fərqi daha yaxşı xatırlamaq imkanı verəcək. د hərfnin üstündə nöqtə yoxdur , amma, ذ hərfində var .