Başlayanlar üçün təcvid

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
"Ərəb əlifbası" bölümü haqqında

Maraqlı və mühüm bölümü öyrənməzdən öncə, aşağıdakı suallara cavab verək:

  • Hansı nəticələri gözləyirik?
  • Bölümü bitirdikdən sonra hansı bacarıqlar əldə edəcəyik?
  • Nə etmək lazımdır?
ا hərfi

Gəlin, ərəb əlifbası ilə tanış olaq. İlk hərf "əlif" adlanır. Bu şəkildədir: ا

ب ت ث hərfləri

Bu bölüm ərəb əlifbasının ب ت ث hərflərinə həsr olunub. Sizin də gördüyünüz kimi, onlar bir-birlərinə bənzəyir. Sadəcə nöqtələrə görə fərqlənirlər.

ج ح خ hərfləri

Bu bölümdə siz növbəti hərfləri - ج ح خ öyrənəcəksiniz. Siz onların necə düzgün yazılmasını, tələffüzündəki bəzi xüsusiyyətləri biləcəksiniz. ج ح hərfləri incədir, خ hərfi isə qalındır. Bundan başqa حخ hərflərinin tələffüzlərini çox zaman qarışdırırlar.

د ذ hərfləri

Bu bölümdə siz ərəb əlifbasının iki hərfi - د ذ öyrənəcəksiniz. Siz bu hərflərin yazılışı və tələffüzü haqqında ətraflı məlumat alacaq, onların tələffüzü ilə bağlı geniş yayılmış səhvlərdən xəbərdar olacaqsınız. Bölümün sonundakı test tapşırıqları sizə əldə edilmiş biliklərin yoxlanılması imkanı verəcək.

ر ز hərfləri

Bu bölümdə siz əlifbanın daha 2 hərfi - رز öyrənəcəksiniz. Bu hərflər yazılışda çok bənzərdirlər, sadəcə nöqtəyə görə fərqlənirlər. Tələffüzlə bağlı hər iki hərfin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, ز hərfi vıyıltılı hərflərə aiddir.

س ش hərfləri

Bu bölümün dərsləri س ش həsr olunub. Bu hərflər tələffüzdə bəzi xüsusiyyətlərə malikdir. س hərfi vıyıltılı, ش hərfi isə fışıltılı hərfdir. Həmçinin, yazılışa görə bu hərflər bənzərdir.

ص ض hərfləri

Bu bölümdə siz əlifbanın növbəti hərfləri صض öyrənəcəksiniz. Bu hərflər qalındır. ض hərfi sadəcə ərəb dilində mövcud olan unikal səs verir. Buna görə bəzən ərəblər deyir ki, ərəb dili "ض hərfinin dilidir".

ط ظ hərfləri

طظ hərfləri bu bölümün mövzusudur. ط hərfi ərəb dilinin ən qalın və möhkəm hərfidir. Yeni başlayan tələbələr çox zaman bu hərfi ت ilə qarışdırırlar.

ظ hərfi də qalın hərfdir. Yazılışa görə ط hərfinə bənzəyir və sadəcə nöqtə ilə fərqlənir. Bu hərfin bir başqa xüsusiyyəti budur ki, dişlər arası tələffüz olunur və onun tələffüzündə vıyıltı olmamalıdır.

ع غ hərfləri

Bu bölümün mövzusu ع غ boğaz hərfləridir. Yazılış və tələffüzünə görə bənzər olduqlarından yeni öyrənənlər tez-tez bu hərfləri qarışıq salır. ع hərfi incə, غ hərfi isə qalındır.

ف hərfi

Bu bölüm ərəb əlifbasının növbəti hərfi - ف həsr olunub. Bu bölümü öyrəndikdən sonra siz, ف hərfini düzgün tələffüz edib, yaza biləcək, onun bəzi xüsusiyyətlərini yadda saxlayacaqsınız.

ق hərfi

ق hərfi

ك hərfi

ك hərfi

ل hərfi

ل hərfi

م hərfi

م hərfi

ن hərfi

ن hərfi

ه hərfi

ه hərfi

و hərfi

و hərfi

ء hərfi

ء hərfi

ى hərfi

ى hərfi