‎ر‎ hərfinin tələffüz və yazılışı / ‎ر‎ ‎د‎ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə biz ر hərfinin tələffüzü və yazılışını öyrənəcəyik . Həmçinin ر və د hərflərinin yazılışındakı bənzərliyə diqqət yetirəcəyik.