Düşünmək üçün bir dəqiqə. Biliklərin əldə olunmasında nailiyyətləri necə qiymətləndirməli və tədris prosesini necə effektiv etməli

Bu dərsin praktik tapşırığını yerinə yetirin.

минутка для размышлений.docx