Əlif hərfinin düzgün yazılışı

Əlif hərfi yazıda özündən əvvəlki hərfə bitişik, özündən sonrakı hərfdən isə ayrı yazılır.