Fəthəli hərflər: praktika və təsbit

Müəllimlə birlikdə bir neçə tapşırıq yerinə yetirin.