Hərəkətin hal zərfi (الحَالُ)

Bu dərsdə siz hərəkətin hal zərfi ilə tanış olacaqsınız.