Hərəkətin hal zərfi((الحَالُ))

Bu dərsdə siz hərəkətin hal zərfi ilə tanış olacaqsınız.