Başlayanlar üçün təcvid

Sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ərəb hərflərinin yazılma qaydaları

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Əlif hərfinin düzgün yazılışı

Əlif hərfinin sözlərdə yazılışını öyrənin

ب ت ث hərflərinin düzgün yazılışı

ب ت ث hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin.

Ərəb dilində ilk sözünüzü oxuyun!

ج ح خ hərflərinin düzgün yazılışı

ج ح خ hərflərinin yazılışını öyrənin, bu hərflərdən ibarət sözləri oxuyun.

د ذ hərflərinin düzgün yazılışı

د ذ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin

ر ز hərflərinin düzgün yazılışı

Sözdə ر ز hərfləri öncə gələn hərflərə birləşir, amma sonraki hərflərdən ayrı yazılır. Bu bölməni öyrəndikdən sonra siz bu hərflərin yazılışı haqqında daha çox biləcəksiniz.

س ش hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözdə س ش hərflərinin müxtəlif yazılış vəziyyətlərini öyrənəcəksiniz. Praktik çalışmalar və suallar materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

ص ض hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ص ض hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcək və bu hərflərdən ibarət yeni sözlər oxuyacaqsınız. Ev tapşırıqları və testlər sizin biliklərinizin səviyyəsini müəyyən etməyə yardım göstərəcək.

ط ظ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözün əvvəli, ortası və sonunda ط ظ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcəksiniz. Test və ev tapşırıqları materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

ع غ hərflərinin düzgün yazılışı

Sözlərdə ع غ hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Ev tapşırıqları və yoxlama testləri həll edin.

ف ق hərflərinin düzgün yazılışı

ف ق hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Bu hərflərdən ibarət yeni sözləri oxuyun.

ك ل hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ك ل hərflərinin müxtəlif şəkildə yazılışını və yeni sözlərin oxunuşunu öyrənəcəksiniz.

م ن hərflərinin düzgün yazılışı

م ن hərflərinin sözlərdə oxunuşunu və yazılışını öyrənin.

ه و hərflərinin düzgün yazılışı

Bölüm ه و hərflərinin düzgün yazılışına həsr olunub. Ev tapşırıqları və yoxlama testlər materialı öyrənməyə yardım edəcək.

ي hərfinin düzgün yazılışı

Əlifbanın son hərfi ي -nin düzgün yazılışını öyrənin.

Bəzi hərflər yazılışda bənzərdir.

Yazılışda bəzi hərflərin formaları bənzər olduğundan oxunuş zamanı onları qarışdırırlar. Bu bölümdə yazılış zamanı bənzər olan hərfləri öyrənin.