Başlayanlar üçün təcvid

Sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ərəb hərflərinin yazılma qaydaları

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Əlif hərfinin düzgün yazılışı

Əlif hərfinin sözlərdə yazılışını öyrənin

‎ب‎ ‎ت‎ ‎ث‎ hərflərinin düzgün yazılışı

‎ب‎ ‎ت‎ ‎ث‎ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin.

Ərəb dilində ilk sözünüzü oxuyun!

‎ج‎ ‎ح‎ ‎خ‎ hərflərinin düzgün yazılışı

‎ج‎ ‎ح‎ ‎خ‎ hərflərinin yazılışını öyrənin, bu hərflərdən ibarət sözləri oxuyun.

‎د‎ ‎ذ‎ hərflərinin düzgün yazılışı

‎د‎ ‎ذ‎ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin

‎ر‎ ‎ز‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Sözdə ‎ر‎ ‎ز‎ hərfləri öncə gələn hərflərə birləşir, amma sonraki hərflərdən ayrı yazılır. Bu bölməni öyrəndikdən sonra siz bu hərflərin yazılışı haqqında daha çox biləcəksiniz.

‎س‎ ‎ش‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözdə ‎س‎ ‎ش‎ hərflərinin müxtəlif yazılış vəziyyətlərini öyrənəcəksiniz. Praktik çalışmalar və suallar materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

‎ص‎ ‎ض‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ‎ص‎ ‎ض‎ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcək və bu hərflərdən ibarət yeni sözlər oxuyacaqsınız. Ev tapşırıqları və testlər sizin biliklərinizin səviyyəsini müəyyən etməyə yardım göstərəcək.

‎ط‎ ‎ظ‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözün əvvəli, ortası və sonunda ‎ط‎ ‎ظ‎ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcəksiniz. Test və ev tapşırıqları materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

‎ع‎ ‎غ‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Sözlərdə ‎ع‎ ‎غ‎ hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Ev tapşırıqları və yoxlama testləri həll edin.

‎ف‎ ‎ق‎ hərflərinin düzgün yazılışı

‎ف‎ ‎ق‎ hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Bu hərflərdən ibarət yeni sözləri oxuyun.

‎ك‎ ‎ل‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ‎ك‎ ‎ل‎ hərflərinin müxtəlif şəkildə yazılışını və yeni sözlərin oxunuşunu öyrənəcəksiniz.

‎م‎ ‎ن‎ hərflərinin düzgün yazılışı

‎م‎ ‎ن‎ hərflərinin sözlərdə oxunuşunu və yazılışını öyrənin.

‎ه‎ ‎و‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bölüm ‎ه‎ ‎و‎ hərflərinin düzgün yazılışına həsr olunub. Ev tapşırıqları və yoxlama testlər materialı öyrənməyə yardım edəcək.

‎ي‎ hərfinin düzgün yazılışı

Əlifbanın son hərfi ‎ي‎ -nin düzgün yazılışını öyrənin.

Bəzi hərflər yazılışda bənzərdir.

Yazılışda bəzi hərflərin formaları bənzər olduğundan oxunuş zamanı onları qarışdırırlar. Bu bölümdə yazılış zamanı bənzər olan hərfləri öyrənin.