Fəthə hərəkəli qalın və incə hərflər

Gəlin, fəthəli qalın və incə hərflərin tələffüzü haqqında geniş müzakirə edək:

Ərəb dilində yeddi qalın hərf var: خَ صَ ضَ طَ ظَ غَ قَ Qalın hərflərlə fəthə də qalın səsləndirilir. Digər hərflər incə hərflərə aiddir. İncə hərflərlə fəthə də incə tələffüz edilir. Fəthəli qalın hərfləri tələffüz edərkən dodaqların borucuq şəkli almamasına çalışmaq lazımdır. Bu, fəthənin səsini təhrif edir. Fəthəli ر hərfinə ayrıca diqqət göstərək. Bu hərf istisnadır. Fəthəli ر hərfi hər zaman qalın oxunur.