"Başlayanlar üçün təcvid" kursu haqqında

“Başlayanlar üçün təcvid” kursunu tərtib edərkən Quran Akademiyası qarşısında duran hədəf tələbəni nəticəyə götürən sadə, keyfiyyətli struktura malik tədris üsulunu əldə etmək idi. Kursu bitirdikdən sonra tələbə daha çətin təcvid qaydalarını öyrənmək, habelə Quranı əzbərləmək üçün zəruri nəzəri bilikləri əldə edəcək. Kurs 10 tematik bölümlərdən ibarətdir. Hər bir bölümdə video və audio yazılar var, sonda isə yoxlama testləri və ev tapşırıqları mövcuddur.