"Başlayanlar üçün təcvid" kursunu keçdikdən sonra mən nə biləcəyəm?

“Başlayanlar üçün təcvid” kursunu bitirdikdən sonra siz bunları əldə edəcəksiniz:

 • Sizə öncədən məlum olmayan Quran mətnlərini orta və ya yavaş sürətlə oxumaq

 • Sizə məlum olan Quran parçalarını sürətlə və səlis tələffüzlə oxumaq

 • Ərəb dilində olan istənilən mətni (mətndə sətirüstü sətir altı və s. işarələr mövcud olduğu halda) orta və ya yavaş sürətlə oxumaq

 • Öyrəndiyiniz termin, anlayış və qaydaları yadda saxlamaq və izah etmək

 • Bütün öyrənilmiş qaydaları konkret Quran nümunələri və mətnlərinə tətbiq etmək

 • Bu və ya digər qaydanın tətbiq səbəbini izah edə bilmək

 • Quranın 7 kiçik surəsini əzbər bilmək

 • Tələffüzdəki bəzi səhvləri müəyyən edə bilmək

 • Düzgün və yanlış tələffüzü fərqləndirə bilmək

 • Ərəb dili söz və cümlələrinin yazılması ilə əlaqəli baza biliklərə sahib olmaq


  Bütün haqlar qorunur. "Başlayanlar üçün təcvid" kursunun metodik materiallarından "HolyQuranAcademy©