İsmin cinsi( (‎التَّذْكِيرُ‎ ‎وَالتَّأْنِيثُ‎) )

Bu dərsdə siz ismin kişi və qadın cinsini öyrənəcəksiniz.