Xitab (Hissə 1)((‎النِّدَاءُ‎) )

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz...