Təəccüblənməni göstərən feillər.((فِعْلاَ التَّعَجُّبِ))

Bu dərsdə siz təəccüblənməni göstərən feillərlə tanış olacaqsınız.