‎كَادَ‎ feili və onun "bacıları". İkinci hissə (‎كَادَ‎ ‎وَأَخَوَاتُهَا‎)

Bu dərsdə siz كادَ feili və onun "bacıları" ilə tanış olacaqsınız.