Quranda kiçik dairəcik. O nəyin işarəsidir?

Əgər Quranda hərfin üstündə "kiçik dairəcik" işarəsi varsa, bu hərf oxunmur.