Durma və "məd lin"

Bu bölümdə biz aşağıdakı qaydaya tabe olan sözləri nəzərdən keçirəcəyik:

  • Durma zamanı sonluğu sükuna çevrilən sözlər, həmçinin sözün sondan öncəki hərfi sükunlu و və ya ي hərfləridir və daha öncəki hərfin hərəkəsi fəthədir.

Belə hallarda durma zamanı sükun ilə bəradər, و və ya ي hərflərini 2-4 və ya 6 hərəkə miqdarında uzatmaq lazımdır.

Məsələn:

ٱلۡبَيۡتِ və ya خَوۡفٍ