Durma. Çalışma 1

Bu dərsdə siz müxtəlif vəziyyətlərdə durma qaydalarını çalışacaqsınız.