Məcburi uzatma. Onun əlamətləri və uzatma miqdarı

Məcburi uzatmanı aşağıdakə əlamətlərə görə müəyyən edə bilərsiniz:

üstündə dalğavari xətt olan məd hərfi və növbəti hərfin şəddəli olması

Məsələn:

ٱلضَّآلِّينَ və ٱلطَّآمَّةُ

Məcburi məd 6 hərəkə miqdarında uzadılır.