Başlayanlar üçün təcvid

Hərəkələrlə tanışlıq: Kəsrə

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Kəsrə hərəkəsi. Giriş

Siz biləcəksiniz:

  • kəsrə hərəkəsi necədir
  • bəzi hərflər kəsrəli necə oxunur
Kəsrəni necə düzgün tələffüz etməli. Kəsrənin tələffüzü zamanı yanlışlar.

Bu bölümdə siz kəsrəniin tələffüzü zamanı tez-tez yol verilən yanlışları öyrənəcəksiniz.

Kəsrə hərəkəli əlifba hərfləri

Bu bölümdə siz əlifba hərflərinin kəsrə hərəkəli oxunuşunu öyrənəcəksiniz.

Hərflərin fəthə və kəsrə hərəkəli oxunuşu

Hərfləri fəthə və kəsrə hərəkələri ilə oxuyun və tələffüzünü müqayisə edin.