إِ -dən ش qədər əlifba hərflərinin kəsrə hərəkəli oxunması

Hərflərin kəsrə hərəkəli oxunması