‎إِ‎ -dən ‎ش‎ qədər əlifba hərflərinin kəsrə hərəkəli oxunması

Hərflərin kəsrə hərəkəli oxunması