Fəthə və kəsrə hərəkəli hərflər

Hərflərin fəthə və kəsrə hərəkəli oxunuşu