Başlayanlar üçün təcvid

Fəthə və kəsrə hərəkəli söz və cümlələrin oxunması

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Fəthə və kəsrə hərəkəli hərf birləşmələrinin oxunması

Fəthə və kəsrəli hərf birləşmələrinin oxunması

Fəthə və kəsrəli sözlərin oxunması

Fəthə və kəsrəli sözlərin oxunması

Fəthə və kəsrə hərəkəli cümlələrin oxunması

Fəthə və kəsrəli cümlələrin oxunması