"Fəthə və kəsrə hərəkəli cümlələrin oxunması" mövzusu üzrə ev tapşırığı

Чтение предложений с огласовкой фатха и кясра.pdf

عَطَسَ فَحَمِدَ

ذَكَرَ فَخَشِيَ

عَلِمَ وَفَهِمَ

رَكِبَ وَرَدِفَ

حَفِظَ فَقَوِيَ

عَمِلَ فَرَبِحَ

بَرِئَ فَشَكَرَ