İmla: Fəthə və kəsrə hərəkəli cümlələr.

Bu tapşırıq mürəkkəbdir, buna görə, ilk dəfədən hər şey düzgün alınmasa məyus olmayın. Hər bir cümləni dörd dəfədən çox olmayaraq dinləyin. Sonra onları sıra ilə yazın və cavabları müqayisə edin.

диктант ответы 2 .pdf