Kiçik ي hərfi: çalışma

Bu dərsdə siz Qurandan tərkibində kiçik ي hərf olan bəzi nümunələr oxuyacaqsınız.