Başlayanlar üçün təcvid

ي hərfli məd (uzatma)

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
‎ي‎ məd hərfi

Gəlin öncə ‎ي‎ hərfinin hansı hallarda məd hərfi olması haqqında danışaq.

Əlifba hərflərinin ‎ي‎ məd hərfi ilə oxunması

Əlifba hərflərini ‎ي‎ məd hərfi ilə oxuyun

‎ي‎ məd hərfli söz və cümlələrin oxunması

Bu bölümdə siz ‎ي‎ məd hərfli Quran söz və söz birləşmələrinin oxumasını məşq edə bilərsiniz.

Kiçik hərf ‎ي‎

Əlif kimi, ‎ي‎ hərfi də bəzi hallarda xüsusi yazılış şəklinə malik olur.