Başlayanlar üçün təcvid

ي hərfli məd (uzatma)

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
ي məd hərfi

Gəlin öncə ي hərfinin hansı hallarda məd hərfi olması haqqında danışaq.

Əlifba hərflərinin ي məd hərfi ilə oxunması

Əlifba hərflərini ي məd hərfi ilə oxuyun

ي məd hərfli söz və cümlələrin oxunması

Bu bölümdə siz ي məd hərfli Quran söz və söz birləşmələrinin oxumasını məşq edə bilərsiniz.

Kiçik hərf ي

Əlif kimi, ي hərfi də bəzi hallarda xüsusi yazılış şəklinə malik olur.