Çalışma 1. Sadə sözlərin oxunması

"Yə" məd hərfli sadə sozlərin oxunması