Kiçik ‎ي‎ hərfi: yazılış və tələffüz

Bu dərsdə biz kiçik ي hərfi haqqında danışacağıq. ي hərfi də ا hərfi kimi bəzi hallarda xüsusi yazılış şəklinə malik olur. Gəlin onun necə olduğuna baxaq:...