Qonaq
Çalışma: birləşdirici həmzə

Bu dərsdə biz birləşdirici həmzə ilə başlama mövzusunda sadə çalışma yerinə yetirəcəyik. Çalışmanın məqsədi birləşdirici həmzə ilə düzgün oxumağa başlamaq bacarığının əldə edilməsidir. Hər bir nümunə müəllim tərəfindən ətraflı şərh edilir.

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.