Birləşdirici həmsə haqqında. Müəyyən artikl.

Bu dərsdə biz birləşdirici həmzə ilə oxumağı öyrənəcəyik.

Birinci hal - həmzə vəsl müəyyən artikldə

Qayda:

Əgər siz sözün başında müəyyən artikl gördünüzsə, siz bu sözdən oxumağa başlamalı və həmzə vəsli fəthə ilə hərəkələməlisiniz.