Çalışma: birləşdirici həmzə

Bu dərsdə biz birləşdirici həmzə ilə başlama mövzusunda sadə çalışma yerinə yetirəcəyik. Çalışmanın məqsədi birləşdirici həmzə ilə düzgün oxumağa başlamaq bacarığının əldə edilməsidir. Hər bir nümunə müəllim tərəfindən ətraflı şərh edilir.