Başlayanlar üçün təcvid

Həmzənin növləri. Birləşdirici və ayirici həmzə

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Ayırıcı həmzə

Bu bölümdə siz ayırıcı həmzəni öyrənəcəksiniz.

Ayırıcı həmzə hər zaman yazılır və oxunur: bağlama, fasilə və başlama zamanı. Həmçinin gəlmə yerindən asılı olmayaraq: əvvəldə, ortada və sözün sonunda yazılır və oxunur .

Ayırıcı həmzə hər bir hərəkə və sükunla gələ bilər. Məs. ‎يَأۡكُلُونَ‎ və ya ‎أَهۡلَكۡنَا‎

Birləşdirici həmzə. Bağlı oxuma

Birləşdirici həmzə ilk hərfi sükunlu olan sözlərin oxunuşunu asanlaşdırır. Gəlin həmzə vəsl işarəsinə baxaq: ‎ٱ‎ Diqqət edin birləşdirici həmzə hər zaman əliflə yazılır. Birləşdirici həmzə oxuma ondan başlandığı zaman oxunur. Əgər o mətnin ortasında gələrsə, tələffüz edilmir.

Bu bölümdə biz bağlı oxumanı nəzərdən keçirəcəyik. Bu halda birləşdirici həmzə oxunmur. Məs:

‎إِذۡ‎ ‎قَالَتِ‎ ‎ٱمۡرَأَتُ‎ ‎عِمۡرَٰنَ‎

Eyni zamanda biz iki sözü birgə oxuyacağıq. Onlardan birinci məd hərfi ilə bitir, ikinci isə birləşdirici həmzə ilə başlayır. Məs.

‎فِي‎ ‎ٱلۡحَرۡثِ‎

Birləşdirici həmsə haqqında

Başlanğıcda birləşdirici həmzə müxtəlif hərəkələrlə hərəkələnə bilər. Bu bölümdə siz həmzəni başlanğıcda hansı hərəkə ilə hərəkələmək haqqında öyrənəcəksiniz.

Birinci hal: Həmzə vəsl müəyyən artiklin tərkibində ‎ٱلۡ‎. Bu, sözün önündə gələrək müəyyənlik bildirir. Məs:

‎ٱلۡقَمَرُ‎

İkinci hal: Söz həmzə vəsl ilə başlasa da müəyyən artikl yoxdur. Məs:

‎ٱخۡرُجۡ‎

Bu halda üçüncü hərfin hərəkəsinə baxmaq lazımdır.

Həmzənin növləri. Təsbit üçün çalışmalar.

Bu dərsdə biz "Həmzənin növləri" mövzusunun təsbiti üçün bir neçə çalışma yerinə yetirəcəyik.