ء hərfinin tələffüzü və yazılışı

ء hərfinin tələffüzü və yazılışı