Təcvid elminin mahiyyəti

Təcvid elminin mahiyyəti ərəb hərflərinin hər bir mümkün şəkil və hallarda düzgün tələffüzünü öyrənməkdir.