Qiraət zamanı yol verilən geniş yayılmış səhvlər

İmam ibn Əl-Cəzərinin göstərdiyi təcviddə yol verilən geniş yayılmış səhvlər