Şeyx Ayman Suveydin dərsləri
Şeyx Ayman Suveydin dərsləri

Şeyx Əymən Süveydin təcvid üzrə mühazirəsi

11
уроков
+3
часов обучения
120
очков
1
бейдж

Təcvid qaydaları

Öyrənməyə başlamaq

Fasilə vermə işarələri

Öyrənməyə başlamaq