Şeyx Ayman Suveydin dərsləri
+11
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Təcvid elmi haqqında

Təcvid elmi haqqında

Quran qiraətinin sürəti

Quran qiraətinin sürəti

Quranın yazılı ötürülməsi

Quranın yazılı ötürülməsi

Quranın şifahi ötürülməsi

Quranın şifahi ötürülməsi

Quranın oxunması (qiraət) metodları və qiraətçilər

Quranın oxunması (qiraət) metodları və qiraətçilər