Əbu Bəkr zamanında Quranın toplanması

Əbu Bəkr (Allah ondan razı olsun) zamanında Quranın toplanması