Allahın kitabı ilə bağlı alimlərin qayğısı. Quran bizim dövrümüzə qədər necə gəlib çatdı.

Allahın kitabı ilə bağlı alimlərin qayğısı. Quran bizim dövrümüzə qədər necə gəlib çatdı.