Təcvid haqqında nə öyrəndik?
  • Bu elm Quran ayələrini Peyğəmbər əleyhissalatu vəssələmin oxuduğu kimi, ərəb dilində düzgün oxumağa yardım edir.

  • Təcvid qaydalarına əməl edərək Quranın düzgün oxunması dili qirət zamanı səhv etməkdən qoruyur.

*Təcvidin məqsədi mürəkkəbləşdirmək deyil. Əksinə, təcvidin öyrənilməsi tələffüzü düzəltməyə və yaxşılaşdırmağa yardım edir ki, bu da Quranın oxunması və başa düşülməsini asanlaşdırır.

*Təcvid Quran mətnlərinin yadda qalmasını asanlaşdırır. Quranı əzbər öyrənmək istəyən hər bir şəxs təcvidi öyrənməli və ayələri düzgün tələffüz etməlidir.

*Təcvid Quranın şüurli şəkildə, başa düşərək öyrənilməsində əsas yer tutur.

*Quranın təcvidlə düzgün oxunması digər Quran elmlərinə qapı açır.


Bütün haqlar qorunur. "Başlayanlar üçün təcvid" kursunun metodik materialları üzrə "HolyQuranAcademy©