ج ح خ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu dərsdə siz ج ح خ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcək, habelə yeni sözlər oxuyacaqsınız.