د ذ hərflərinin düzgün yazılışı

د ذ hərfləri yazıda özündən əvvəlki hərfə bitişik, özündən sonrakı hərfdən isə ayrı yazılır.