‎ص‎ ‎ض‎ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu dərsdə siz sözün müxtəlif yerlərində س ش hərflərini yazmağı öyrənəcək, habelə, yeni sözlər oxuyacaqsınız.